Zdroje Galfont nc

Hlavní strana

obr Galfont nc


Tyristorové řízené výkonové zdroje  řady Galfont nc xxV/xxxA

Zdroje Galfont nc .. rz jsou výkonové, řízené tyristorové, vzduchem chlazené usměrňovače s mikroprocesorovým řízením, ve kterém jsou naprogramovány požadované funkce zdroje. Jsou napájeny ze sítě 3 x 400 V 50 Hz . Výstup je regulovatelný v rozmezí 20 - 100 % s napěťovou nebo proudovou regulací.  Zdroje se ovládají pomocí skříňky dálkového ovládání (SDO) případně z nadřízeného řídícího systému přes komunikační rozhraní standardu RS422 / RS485 nebo pomocí proudových smyček a isolovaných kontaktů.

Konstrukčně jsou provedeny v oceloplechových skříních s krytím IP20 pro umístění v rozvodně nebo IP44 pro umístění v provozu. Zvýšená bezpečnost je zajištěna transformátory s isolační pevností 4 kV mezi primárem a sekundárem. Skříňky dálkového ovládání  se vyrábějí v krytí až IP64.

Zdroje řady Galfont nc se vyrábějí v různých provedeních podle účelu použití: 
 

Pro galvanotechniku se vyrábějí zdroje jednopolaritní nebo dvoupolaritní s elektronickou reverzací výstupu.

v  řadě výstupních napětí :  
 
5, 7, 10, 13, 15, 18, 20 V  

v řadě výstupních proudů :    
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000A  

 Tyto zdroje jsou vybaveny některými specifickými funkcemi:
- hrubé přepínání napěťového rozsahu v poměru 1:2. Toto přepínání je výhodné pro snížení vlivu zvlnění při provozu v nižších napěťových úrovních.
 
- funkci klíčování, která umožňuje bezproudové zakládání zboží do vany bez nutnosti  vypínat zdroj  
- zdroje s regulátorem MADR mají programové vybavení pro měření ampérhodin a výstup pro ovládání dávkování přísad  
- zdroje s elektronickou reverzací výstupu mají nastavitelný čas a počet reverzačních cyklů  
 

pro eloxování se obvykle vyrábějí zdroje jednopolaritní

v řadě výstupních napětí 
 
25, 50, 75, 100 V  

v řadě výstupních proudů 
  400, 600, 800, 1000, 1500 A  

zdroje jsou podle přání a potřeb zákazníka vybaveny programem pro definovaný nárůst a průběh napětí, pro hlídání průrazu povrchové vrstvy s následným zastavením technologického procesu  

pro elektrochemickou úpravu vod se vyrábějí většinou zdroje jednopolaritní  

v řadě výstupních napětí   
200, 300, 400, 500 V  

v řadě výstupních proudů
 
50, 80, 100, 150, 200 A  

zdroje jsou obvykle vybaveny pro řízení z nadřízeného systému pomocí bezpotenciálních kontaktů a proudových smyček  

pro kataforézu

v řadě výstupních napětí :
 
200, 300, 400, 500 V  

v řadě výstupních proudů 
 
50, 100, 200, 400, 600, 1000 A  

zdroje jsou obvykle vybaveny pro ruční ovládání prostřednictvím skřínky SDO a jsou připraveny pro doplnění řízení z nadřízeného systému standardu RS485/422 nebo pomocí proudových smyček a bezpotenciálních kontaktů.

Z droje s označením Galfont nc ...            
jsou  jednopolaritní  

Zdroje s označením Galfont nc ... rz         
jsou s elektronickou reversací výstupu.
 

  Funkční vybavení zdrojů  

Základní 
-
napěťová  nebo proudová  regulace  s měřením  ampérhodin nebo času a s možností vypnutí po dosažení nastaveného el. množství v Ah nebo po dosažení nastaveného času  
-napěťová  nebo proudová regulace s elektronickou reversací výstupu a s možností vypnutí po dosažení nastaveného počtu reversačních cyklů 

Doplňkové 
-
ovládání výstupu pro dávkování přísad , po dosažení Ah , s nastavitelnou dobou sepnutí dávkování  
-řízení řídícím systémem ( počítačem ) přes sériové komunikační rozhraní RS422 nebo RS485 , s adresovou volbou zdroje , umožňující zapojení více zdrojů na jednu řídící linku. Řídící protokol s ASCII znaky
-řízení analogoným řídícím systémem napětím 0-5V (0-10V) nebo proudovou smyčkou 0-10mA ( 0-20mA , 4-20mA )a isolovanými kontakty pro ovládání a zpětnou signalisaci.  

Doporučené ovládací  skříňky                      

Skříňka dálkového ovládání analogová          typové řady SDO/Axx  
Skříňka dálkového ovládání s LED zobraz.    typové řady SDO/ADxx  
Skříňka dálkového ovádání digitální     
          typové řady SDO/Dxx  
 

 Technické parametry
 Napájecí napětí  400V AC
 výstupní napětí  z řady 5 - 400V
 výstupní proud  z řady 50 - 10000V
 Využitelný regulační rozsah  0,5 - 1 Un
 Využitelný regulační rozsahII  0,2 - 0,6 Un
 Zvlnění  10% př jmenovitém Un
 Izolační odolost trafa P/S  4 kV ( bezpečnostní trafo )
 Izolační odolost trafa P/S  4 kV ( bezpečnostní trafo )
 Jmenovitý účiník  0,85
 Hlučnost  méně 85 dB
 Rozměry  600x950x300 až 1000x1750x800
 Krytí  IP 20 až IP 44
 Krytí SDO dle ČSN 330333  IP 54 , IP64
 Prostředí pro zdroj dle ČSN  základní
 Chlazení u všech typů  nucené vzduchové
 přesnosta stabilita nastavených parametrů  1 % z rozsahu
 Ovládání  Manuál  Ovládací skříňky SDOA SDOAD SDOD
 Nadřízeným řídícím systémem  - sériovým přenosem s rozhraním RS232 nebo RS422/485 s galvanickým oddělěním
  -analogově napětím 0 - 5V (O - 10 V) nebo proudem 4 - 20 mA ( 0 - 20 mA, 0 - 10 mA )