IZOMET D

Hlavní strana
Zpět

Měřič IZOMET - D

Přístroj je určen k hlídání izolačního stavu sítí nn s izolovanou nulou. Přístroj měří průběžně izolační odpor sítě proti zemi vestavěným digitálním měřidlem. Nastavená kritická hodnota izolačního odporu se dle příslušné ČSN vyhodnocuje a podkročení se signalizuje na panelu přístroje a současně se spíná relé ovládající stykač a výstupy akustické a světelné signalizace. Přístroj IZOMET – D umí též signalizovat stav pouze zhoršené izolace (opticky).


 Technické parametry
 Napájecí napětí  230V,400V,500V/50 Hz
 Pracovní rozsah Un  +10%, -15%Un
 Měřená síť   230V, 400V, 500V, AC s izolovanou nulou
 Kmitočet  50 Hz
 Ochrana  zemněním dle ČSN EN 61010
 Spotřebaí  max. 6 VA
 Pracovní teplota  -20°C až +50°C
 Injektážní napětí   24V =
 Injektážní proud  < 2,4 mA pro Rkrit = 1kohm
 < 0,2 mA pro Rkrit = 50 kohm
 Vnitřní impedance   10 kohm pro Rkrit = 1 kohm
 200 kohm pro Rkrit = 50 kohm
 Rozsah měření  0 – 99 kohm pro Rkrit = 1 kohm
 0 – 990 kohm pro Rkrit = 50 kohm
 Zobrazované hodnoty  I0.0 – 9.9, 10 – 99 kohm (Rkr=1 kohm)
 1.0 resp. x10 kohm (Rkr=50 kohm)
 Indikace hodnoty  > 99 kohm...(pro Rkrit = 1 kohm)
 >99x10 kohm...(pro Rkrit = 50 kohm)
 Přesnost měření pro vyráběnou hodnotu   1 kohm =± 10%,
 pro 50 kohm =± 5%
 Vyvedené bezpotenciálové kontakty   kontakt 3,4,5 max. ~250V/1A
 Zatížitelnost signalizačních výstupů (8,9 a 10,11)  250V ~/=, 0,13A
 Průřez připojovacích vodičů   0,5 – 2 mm2
 Zkouška  vestavěným tlačítkem TEST nebo dálkovým bezpotenciálovým tlačítkem TEST
 Četnost zkoušky:  min. 1 x za měsíc
 Jištění   2 x pojistková vložka GF 632125 (250mA/500V)
 Krytí přístroje:  IP54
 Hmotnost:  1,4 kg
 Rozměry:  168 (š) x 220 (v) x 87 (h) mm (bez průchodek

 Možná nastavení kritického izolačního odporu podle normy:
 ČSN 33 2000-4-41  Ochrana před úrazem elektrickým proudem. (signalizace při snížení odporu pod 1 kohm)
 ČSN 34 1330  Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích (signalizace při snížení odporu pod 40 kohm)
  ČSN 34 1638  Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání (signalizace při snížení odporu pod 100ohm/1V)
 ČSN 33 2140  Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely (signalizace při snížení odporu pod 50 kohm)


 Zesílenou izolací v souladu s ČSN 33 2000-4-41, čl. 412 je chráněn celý vnitřní systém pří- stroje IZOMET - D a stává se tak spotřebičem třídy II:

  Přístroj IZOMET – D je konstruován do průmyslové skříňky SAREL s vlastním krytím IP66, které je sníženo dalšími prvky na IP54.: