IZOMET Z

Hlavní strana
Zpět

Měřič IZOMET - Z

Přístroj je určen k hlídání izolačního stavu sítí nn s izolovanou nulou.Přístroj měří izolační odpor sítě proti zemi  průběžně vestavěným ručkovým měřidlem. Nastavená kritická hodnota izolačního odporu dle příslušné ČSN se vyhodnocuje a signalizuje se na panelu přístroje a současně spíná kontakty vestavěných relé.


 Technické parametry
 Napájecí napětí  230V,400V,500V/50 Hz
 Ochrana:zemněním  ČSN 33 2000-4-41
 Ochrana izolací  dle ČSN 33 2000-4-41
 Kmitočet  50 Hz
 Spotřebaí  max. 11 VA
 Pracovní teplota  -20°C až +50°C
 Injektážní napětí   24V =
 Injektážní proud  < 0,6 mA (teplotně kompenzovaný)
 Vnitřní impedance   min 1ohm/50 Hz
 Rozsah měření  0 – 99 kohm pro Rkrit = 1 kohm
 0 – 990 kohm pro Rkrit = 50 kohm
 Zobrazované hodnoty  I0.0 – 9.9, 10 – 99 kohm (Rkr=1 kohm)
 1.0 resp. x10 kohm (Rkr=50 kohm)
 Indikace hodnoty  > 99 kohm...(pro Rkrit = 1 kohm)
 >99x10 kohm...(pro Rkrit = 50 kohm)
 Přesnost měření pro vyráběnou hodnotu   1 kohm =± 10%,
 pro 50 kohm =± 5%
 Vyvedené bezpotenciálové kontakty   kontakt relé Re1 a Re2: ~250V/0,8 při cos fi=0,3
 Zatížitelnost signalizačních výstupů (8,9 a 10,11)  250V ~/=, 0,13A
 Průřez připojovacích vodičů   0,75 – 6 mm2
 Zkouška  vestavěným tlačítkem TEST nebo dálkovým bezpotenciálovým tlačítkem TEST
 Četnost zkoušky:  min. 1 x za měsíc
 Jištění   20,48B-0,25A 2 ks x pojistková vložka GF 632125 (250mA/500V)
 Krytí přístroje:  IP40
 Hmotnost:  2,5 kg
 Rozměry:  168 (š) x 210 (v) x 210 (h)x 95 mm (bez průchodek

 Možná nastavení kritického izolačního odporu podle normy:
 ČSN 33 2000-4-41  Ochrana před úrazem elektrickým proudem. (signalizace při snížení odporu pod 1 kohm)
 ČSN 34 1330  Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích (signalizace při snížení odporu pod 40 kohm)
  ČSN 34 1638  Elektrická zařízení těžební technologie pro povrchové dobývání (signalizace při snížení odporu pod 100ohm/1V)
 ČSN 33 2140  Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely (signalizace při snížení odporu pod 50 kohm)
 ČSN 34 1639   vypnut  při sníženodporu pod 100 Ohm/1V