MEM

Hlavní strana
Zpět

Měřiče Ampérhodin MEM 21

PřístrojMEM 21 ( - 23 ) je určen pro měření elektrického množství stejnosměrného proudu v Ah nebo v Amin. Je vybaven dvěma počitadly Ah jedno trvalé a jedno nulovatelné pro každý vstup. Stav počitadel zobrazuje 6-místný LED zobrazovač.Jeho použití je např. v galvanotechnice jako automatický dávkovač přísad. Vstupní veličinou přístroje je napětí měřícího proudového bočníku. Výstupem je údaj prošlých Ah na displeji a kontakt pro spínání dávkování nebo optickou signalizaci.Dávka el. množství jakož i doba sepnutí dávkovacího relé jsou nastavitelné. Naměřené hodnoty el. množství jsou uchovány v paměti i po výpadku napájení přístroje. Po obnovení napájení se provede zbylé dodávkování.
Přístroj je vybaven 1 - 3 nezávislými galvanicky oddělenými vstupy.

Přístroje Mem 21 se vyrábějí ve 4 provedních podle toho jak je zobrazena nejmenší rozlišitelná měřená jednotka:

 Přístroj Mem 21 má zobrazení s rozlišením jednotek Ah 000000
 Přístroj Mem 21a má zobrazení s rozlišením desetin Ah 00000.0
 Přístroj Mem 21b má zobrazení s rozlišením Ah . Amin .Asec 00.00.00
 Přístroj Mem 21c má zobrazení s rozlišením setin Ah 0000.00

Technické parametry :

Napájecí napětí 20-26V/50Hz, 20-30V stejnosměrný
externím transformátorem 220V/24V/50Hz
Spotřeba 0,2A
Počet vstupů 1 - 3
Jmenovité napětí proudového měřícího bočníku 60mV
Max. napětí proud.bočníku /font> 100mV
Max. zvlnění měř. proudu 100%
Vstupní odpor měřícího vstupu 0,8 kOhm
Nastavení rozsahu měření proudu 0 - 10000A
Přesnost měření 1%
Rozsah měření celkových Amin 9999999Amin
Rozsah dávky el. množství Amin 0 - 9999999Ah
Rozsah času sepnutí výst.relé 0 - 10sec.
Výška číslic displeje 14 mm
Teplota okolí 0 st. C - 40st. C
Krytí přístroje IP54
Rozměry š x v x h 135 x 160 x 77 mm